За нас

 

 

"Аполита" ООД е българска фирма, създадена през 2009 г. в гр. София. Член на Камара на Строителите в България за строежи от трета група, притежава удостоверения за проектантско бюро от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Комисия за регулиране на съобщенията. За сравнително краткото време от своето създаване фирмата се налага успешно на пазара като се откроява със своята коректност, професионализъм и качество.

 

 Напредъкът и доверието към "Аполита" ООД се дължат на колектива от висококвалифицирани инженери, специалисти и монтажници, с които фирмата разполага. Референции от страна на водещи компании в страната гарантират качеството на предлаганите услуги. 

 

От създаването си до момента строителна фирма "Аполита" ООД предвид своя потенциал, точност, лоялност и високо качество на извършваните строителни дейности се е доказала като коректен партньор, спечелил уважението на клиентите си.         

Компанията се стреми към постоянно обновяване на своята дейност и към по-нататъшното си утвърждаване на строителния пазар.