Дейности


  „Аполита” ООД разполага с необходимото техническо оборудване и квалифициран персонал за извършване на следните услуги и технически дейности:

  • Проучване, проектиране и изграждане на оптични трасета
  • Проучване, проектиране и изграждане на ЖР кули за превенция на горските пожари
  • Строително-монтажни работи, изкопи и насипи, бетонови работи
  • Ниско и високо строителство
  • Услуги с механизация